1/4

4 καταστήματα

Είδος: Ανάθεση, Υλοποιημένο έργο 
Πρόγραμμα: Εστίαση
Έτος: 2006 
Επιφάνεια Κτιρίων: 400m2
Θέση: Μαρκόπουλο, Αττική
Αρχιτέκτων: Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος
Πολιτικός μηχανικός: Μαρίνος Καττής 

Ο χειρισμός του ορίου ανάμεσα στην ζώνη κατοικίας και τον δρόμο αποτελεί τον κεντρικό σχεδιαστικό άξονα με τον οποίο υλοποιείται το κτίριο των καταστημάτων.

Το όριο αντιμετωπίζεται σαν φίλτρο που παρέχει οπτικές και χωρικές ενοποιήσεις ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο. Το δομικό σύστημα οπλισμένου σκυροδέματος σχηματίζει μετατοπίσεις και ρήγματα στην κτιριακή μάζα που διαμορφώνουν πολλαπλές διαπερατότητες (κίνηση-οπτική σύνδεση) ανάμεσα στις δύο περιοχές.

leonidas papalampropoulos

@ Leonidas Papalampropoulos 2018
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle