"αγορά" - ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

1/11

Είδος: Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός / Κοινότητα της Επταγωνείας
Πρόγραμμα: Πολιτισμός
Έτος: 2012
Επιφάνεια: 5.100m2
Επιφάνεια Κτιρίου: 800m2
Θέση: Επταγωνεία, Κύπρος
Αρχιτέκτων: Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος
Ομάδα: Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος, Νίκος Λαμπρούλης
Πολιτικός μηχανικός: Μαρίνος Καττής 

Διάκριση: Εξαγορά

Αναζητήθηκε ένα τυπολογικό πρότυπο (ΑΓΟΡΑ) τόσο σε πολεοδομικό όσο και σε αρχιτεκτονικό επίπεδο ικανό να απαντήσει στην προβληματική του θέματος και να αποτελέσει οδηγό για την προγραμματική και χωρική επίλυση του. Η αγορά παρουσιάζεται εννοιολογικά στο σύνολό της ως χώρος συνάθροισης ενώ παράλληλα εντοπίζονται επιμέρους τυπολογικές αναφορές όπως:

α. η σχέση της με την ύπαιθρο (αρχαία ελληνική αγορά) που διαμορφώνεται στην συγκεκριμένη περίπτωση σαν σχέση πλατείας- πάρκου (αγορά/ πλατεία)

β. Την στεγασμένη αγορά (bazaar) που καλείται να εγγράψει το σύνολο του λειτουργικού προγράμματος, παρέχοντας ταυτόχρονα χώρους σκίασης, με μια ενιαία συνθετική χειρονομία (αγορά/ κτίριο).

Η αγορά-κτίριο αρθρώνεται πάνω σε ένα δομικό σύστημα στεγών ικριωματικού τύπου με ξύλινο πέτσωμα (κατασκευαστική επίλυση εύκολης τοποθέτησης και χαμηλού κόστους) εδραζόμενο σε λίθινη βάση θεμελίωσης (χρησιμοποιείται ως χώρος καθιστικού). Με τον τρόπο αυτό συνδυάζονται οι ετερόκλητες λειτουργίες του προγράμματος με τοπικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με επιμέρους ανάγκες (άνωθεν ελεγχόμενος φωτισμός μουσειακού χώρου, χώροι υποδοχής και έκθεσης κτλ).

Τα παραπάνω συνθέτουν ένα τυπολογικό υβρίδιο που αποτελεί την σημειολογική προβολή του συγκροτήματος στην ευρύτερη περιοχή ως αναγνωρίσιμου συμβόλου τοπικής και υπερτοπικής σπουδαιότητας.

leonidas papalampropoulos

@ Leonidas Papalampropoulos 2018
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle