1/7

κατοικία - γέφυρα

Είδος: Ανάθεση
Πρόγραμμα: Κατοικία
Έτος: 2010
Επιφάνεια: 7500m2
Επιφάνεια Κτιρίου: 500m2
Θέση: Μαρκόπουλο, Αθήνα
Αρχιτέκτων: Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος

Το θέμα της κατοίκησης επιλύεται ως τεχνικό πρόβλημα πάνω στον άξονα ιδιωτικού-δημόσιου χώρου. Η κατασκευή αποτελεί τη συνθήκη διαχωρισμού των παραπάνω κατηγοριών μέσα από μια επιφάνεια σκυροδέματος που βασίζεται κατασκευαστικά και τυπολογικά σε ανάλογα τεχνικά έργα γεφυροποιίας από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Οι κοινόχρηστοι και ιδιωτικοί χώροι τοποθετούνται εκατέρωθεν του τεθλασμένου γραμμικού σχηματισμού ενώ συνδέονται μεταξύ τους με μια ράμπα που ακολουθεί το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους. Το ζήτημα της ένταξης στο τοπίο αντιμετωπίζεται αντιθετικά καθώς η κατασκευή δημιουργεί ρήξη με το φυσικό περιβάλλον προσαρμοζόμενη όμως απόλυτα σε αυτό (λογική που συναντάται σε έργα υποδομής- γέφυρες, φράγματα).

leonidas papalampropoulos

@ Leonidas Papalampropoulos 2018
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle