λατομεία ελευσίνας

1/8

Είδος: Διπλωματική Εργασία, ΕΜΠ Σχολή Αρχιτεκτόνων 
Πρόγραμμα: Πολιτισμός, Αστικός Σχεδιασμός
Έτος: 2003
Επιφάνεια: 30.500m2
Φοιτητής: Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος
Επιβλέποντες: Καθ. N. Λάσκαρης, Καθ. Δ. Φιλιππίδης, Καθ. Τ. Παπαϊωάννου  

Καθώς η πόλη της Ελευσίνας αναπτύσσεται στα εξωτερικά της όρια, η βιομηχανική ζώνη παραμένει ένα αστικό κενό μη χρησιμοποιούμενο από τους κατοίκους. Η πρόθεση να αποδοθεί ο εγκαταλελειμμένος από τη βιομηχανία χώρος και ειδικότερα η περιοχή των παλιών Λατομείων στους κατοίκους αποτελεί την κινητήρια δύναμη της πρότασης.

Το δίπολο αστικός-φυσικός δηλώνει τον συνολικό χαρακτήρα της πρότασης ως ένα χώρο που συνειδητά δεν έχει αποφασίσει την ταυτότητά του, ένα μεταβατικό ενδιάμεσο γνώριμο στους κατοίκους της περιοχής. Ο σχεδιασμός οργανώνεται πάνω στον άξονα θραύσμα/ κτίριο και αφορά:

1. τη διφορούμενη σχέση του τοπίου (τα υπολείμματα από την εκμετάλλευση των λατομείων μπορούν να ειδωθούν ως κτίρια)

2. τη διπλή ανάγνωση της αρχιτεκτονικής γλώσσας (Η κατασκευή αποτελεί μέρος του τοπίου που στην συγκεκριμένη περίπτωση ανάγεται στην δημιουργία θραυσμάτων Πολιτιστικές λειτουργίες με αφορμή τον θεσμό των Αισχυλείων υποστηρίζουν τον κοινωνικό και αστικό χαρακτήρα της περιοχής.)

leonidas papalampropoulos

@ Leonidas Papalampropoulos 2018
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle