ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ

1/10

Είδος: Διαγωνισμός
Πρόγραμμα: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Έτος: 2011
Θέση: Κίεβο, Ουκρανία
Αρχιτέκτων: Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος
Ομάδα: Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος, Νίκος Λαμπρούλης
Πολιτικός μηχανικός: Μαρίνος Καττής 
Αγωνοθέτης: Municipal enterprise "Kyiv system management" (Kyiv City State Administration)

 

Το πρόβλημα της ανάπτυξης των Νήσων του Κίεβου αφορά την σχέση ενός εκτεταμένου κενού προγραμματικά χώρου ανάμεσα στην αστική μητρόπολη. Το μέγεθος της έκτασης ανάγει το πρόβλημα σε ένα αστικό παράδοξο μη προσδιορισμένο από την τρέχουσα πολεοδομική ορολογία. Η πόλη χωρίζέται σε δύο ισοδύναμα τμήματα ενώ ο προκύπτων κενός χώρος δεν μπορεί να ορισθεί τυπολογικά. Τα Νησιά αποτελούν ένα φυσικό οικοσύστημα χωρικά χαρακτηριζόμενο ως πλήρες (δάσος) στο οποίο η προγραμματική παρέμβαση απαιτεί την συγκρότηση μιας στρατηγικής του κενού, αντιστρέφοντας έτσι την συνηθισμένη αντίληψη του πεδίου ως χώρου κενού προς διαμόρφωση.


Αστικό Χειρουργείο 
Για την αποκατάσταση της σχέσης ανάμεσα στην πόλη και τα νησιά εισάγεται με την μορφή ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ (PROSTHESIS) μια ΣΥΣΚΕΥΗ (APPARATUS) η οποία καλείται να ενεργοποιήσει την νεκρή προγραμματικά ζώνη και να διατηρήσει το φυσικό τοπίο με την σημερινή του μορφή. 
Η συσκευή αποτελείται από:
α.την Υπέργεια Αναρτημένη Γραμμή Τραμ (Suspended Monorail line)- Αστικό Περίπατο (Pedestrian Route) η οποία διαχειρίζεται το πρόβλημα της κυκλοφορίας με την μορφή δημόσιας συγκοινωνίας πάνω στην οποία εξασφαλίζεται ένας υπερυψωμένος περίπατος ανάμεσα στις συστάδες δέντρων. 
β. το Σημειακό Πεδίο (Spot Site) διαμορφώνει την στρατηγική του κενού με την εισαγωγή προγραμματικών ενοτήτων με την μορφή σημειακών παρεμβάσεων διαφοροποιούμενης κλίμακας κατά μήκος της γραμμής.

leonidas papalampropoulos

@ Leonidas Papalampropoulos 2018
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle