1/4

λυσίου 18

Είδος: Ανάθεση Πραγματοποιημένο
Πρόγραμμα: Κατοικία, Ανακαίνιση
Έτος: 2012
Επιφάνεια: 103,34m2
Επιφάνεια Κτιρίων: 211,36m2
Θέση: Πλάκα, Αθήνα
Αρχιτέκτων: Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος
Ομάδα: Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος, Νίκος Λαμπρούλης 
Πολιτικός μηχανικός: Μ. Κατρίτσης

Η αρχιτεκτονική πρόταση επιχειρεί μια ανασύσταση του αρχικού κτιρίου στην οδό Λυσίου 18. To κτίριο προήλθε σαν προϊόν σταδιακών μετασχηματισμών (χωρικών και μορφολογικών) ενός αρχικού προτύπου του οποίο η τελική μορφή παράγεται από την παραθετική διάταξη (bricolage) και τις επάλληλες στρώσεις (layering) διαφορετικών τοπολογικών και κατασκευαστικών ενοτήτων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν παρουσιάζεται το πρόβλημα της αποκατάστασης ενός προτύπου σταθερού ανά το χρόνο αλλά αντίθετα ενός ζωντανού οργανισμού που μεταλλάσσεται διατηρώντας ταυτόχρονα στοιχεία του παρελθόντος.

Η παραπάνω διαπίστωση είναι σύμφωνη με την πολεοδομική ταυτότητα της άμεσης περιοχής όπου ο αστικός ιστός μετασχηματίζεται με ανάλογο τρόπο χαρακτηρίζοντας την χωρική και μορφολογική της εικόνα.

Ο σχεδιασμός επιχειρεί διαμέσου της κάτοψης να ενσωματώσει την αρχαιολογία του πεδίου μετατρέποντάς την σε βασικό στοιχείο ανασυγκρότησης του χώρου.

Οι δύο παράλληλες τοιχοποιίες αφήνονται ελεύθερες (μπορεί να παρακολουθήσει κανείς τις επάλληλες στρώσεις κατασκευής), ενώ το αίθριο αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς της κατοικίας προεκτεινόμενο έμμεσα στο καθιστικό μέσω της φωτιστικής επιφάνειας τμήματος της στέγης.

leonidas papalampropoulos

@ Leonidas Papalampropoulos 2018
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle